Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Můj dospělý život

V projektu chceme nabídnout dospělým lidem s mentálním znevýhodněním vzdělávání v oblastech, které souvisejí s odpovědným, dospělým životem. Stěžejní téma je „já občan ČR“ - co znamená být občanem, mít OP, jaké jsou povinnosti, výhody, ale i rizika. Účastníci mohou využít právního poradenství týkající se mj. svéprávnosti.
Dalšími tématy jsou první pomoci a zdraví a prevence. Účastníci se dozví vše potřebné ohledně pravidelných lékařských kontrol a naučí se, jak si samovyšetřit intimní partie.

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Cíle projektu

Při spolupráci s našimi uživateli se i v dnešní době setkáváme s tím, že mnoho lidí s mentálním znevýhodněním nevlastní občanský průkaz a také nemohou volit. Obrací se na nás s požadavkem, abychom jim občanský průkaz pomohli vyřídit a zajímají se o vše, co je s vlastněním občanského průkazu spojeno. Chtěli bychom tedy lidi s mentálním znevýhodněním posílit v uvědomění si aktivního občanství, ale i se souvisejícími povinnostmi. A také v širším slova smyslu získat nové dovednosti týkající se dospělosti, znát zásady první pomoci a umět je použít a naučit se samovyšetření prsou a varlat jako prevenci vážných onemocnění.
A blízkým osobám lidí se znevýhodněním chceme umožnit konzultovat s právníkem své otázky týkající se života, včetně svéprávnosti, člověka s postižením.
Cílem projektu Můj dospělý život tedy je, aby lidé s mentálním znevýhodněním na základě dlouhodobých setkávání získali nové znalosti spojené s vlastněním občanského průkazu, posílili si právní uvědomění, uměli poskytnout první pomoc a naučili se samovyšetření intimních partií. A dále, aby rodiny a opatrovníci získaly odpovědi na témata, se kterými se potýkají při péči o blízkého člověka se znevýhodněním.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

V rámci projektu Můj dospělý život plánujeme zrealizovat sérii vzdělávání pro lidi s mentálním znevýhodněním, které je podpoří v proaktivním přístupu k uvědomělému občanství a samostatnému i odpovědnému životu dospělého člověka = občana České republiky.
Jako první krok vytvoříme leták a pozvánku pro cílovou skupinu v podobě tzv. snadného čtení, kterému porozumí i lidé, kteří nečtou nebo při čtení potřebují podporu. A rovněž oslovíme lektory a odborníky na plánovaná témata.
Skupina účastníků se dále bude dlouhodobě setkávat nad vzdělávacími oblastmi, kterými jsou:
- být občanem
- občanský průkaz – povinnosti, výhody, rizika (např. možnost volit, rizika zneužití průkazu, atd.)
- další právní poradenství (např. k občanství, k tématu svéprávnosti, jejího omezení a podpůrných osob)
- první pomoc – hlavní zásady, techniky, nácvik dovedností s konkrétními praktickými pomůckami (např. bezvědomí, řezné poranění, zlomeniny, obvazová technika, popálení, uvíznutí tělesa v dýchacích cestách atd.), volání a zásady
- zdraví a prevence – seznámení se vším potřebným týkající se pravidelných lékařských kontrol, možnost vyzkoušet si na speciálních pomůckách, jak provést samovyšetření prsou a varlat.

Do projektu budou vtaženi i rodiče, opatrovníci a blízké osoby lidí se znevýhodněním. I oni budou moci využít právního poradenství týkající se svéprávnosti, jejího omezení a možností zákonné podpory. Nebo mohou získat odpovědi na další otázky, které řeší při péči o člověka s mentálním znevýhodněním.

Projektu se aktivně zúčastní sociální pracovník, který bude koordinovat aktivity a komunikovat s odborníky i účastníky. Pracovník zároveň vytváří pomůcky a manuály v podobě srozumitelné pro účastníky a jako pomocný lektor bude odbornému lektorovi k ruce a pomáhat účastníkům přímo při kurzech (podpora při porozumění, asistence při nácvicích atd.).

Během projektu budeme průběžně zjišťovat zpětnou vazbu účastníků a na konci vzdělávání proběhne závěrečná evaluace a hodnocení ze strany účastníků.

Harmonogram

Říjen 2024 - listopad 2025 v následujícím pořadí:

říjen 2024: zahájení projektu,

říjen - listopad 2024: tvorba pozvánky a informačního letáčku pro cílovou skupinu, oslovení účastníků, kontraktování odborníků,

leden – říjen 2025: setkávání účastníků nad vzdělávacími tématy, realizace kurzů a právního poradenství, průběžné hodnocení projektu.
V rámci vzdělávání a poradenství se konkrétně jedná o:
- 12 hodin právního poradenství
- 12 hodin kurzu první pomoci
- 6 hodiny věnované tématu zdraví a prevence, včetně samovyšetření prsou a varlat

listopad 2025: závěrečná evaluace účastníků projektu, ukončení projektu.

Rozpočet

- služby lektorů kurzu první pomoci (1000 Kč/hod, celkem 12 hodin):
12 000,--
- právní služby (2000 Kč/hod, celkem 12 hodin): 24 000,--
- služby lektorů tématu samovyšetření intimních partií (kurz v délce 2 hod.): 3 600,--
- služby lektorů tématu zdraví a prevence (4 hod.): 4 000,--
- mzdové náklady sociálního pracovník, který koordinuje aktivity a dělá pomocného lektora (včetně všech odvodů): 15 600,--
- ostatní náklady (tisk letáků, kancelářské potřeby, telefony, cestovné, drobné občerstvení pro účastníky): 10 000.--

Náklady na projekt celkem: 69 200,-- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

69 200,-- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).