Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Nebýt aspoň chvíli sám

12. místo ( 2 %)

Nikdo z nás nechce být sám. V domovech pro seniory své dny tráví spousta seniorů v samotě. Naši dobrovolníci za nimi mohou individuálně přIcházet a věnovat jim svůj čas, energii, vytvářet prostor radosti a společenství. Dobrovolníci nespěchají, neplní normy ani se nesnaží honit počty hodin v tabulkách. Jsou prostě jen přítomní a vnímají potřeby těch, kteří mají co říct.

ADRA o. p. s., Dobrovolnické centrum ADRA Zlín

Cíle projektu

Vyškolení a podpora 20 nových dlouhodobých (přichází do zařízení déle než 3 měsíce) dobrovolníků v rámci školního roku 2023/2024.
Podpora dobrovolníků formou supervize a setkání s dalšími dobrovolníky. Dobrovolníci budou mít díky supervizi zpětnou vazbu na svou službu. V rámci setkání se mohou vzájemně inspirovat nebo třeba vytvářet dobrovolnické týmy, které mohou nabízet domovům pro seniory různé formy spolupráce (například uspořádání zahradní slavnosti, společné sázení květin, otevřené dílny atp.)
Zviditelnění dobrovolnictví formou besed pro školy a širokou veřejnost a také formou propagace na různých akcích ve městě (Den kraje, JáMy – Gymnázium Lesní čtvrt, Den otevřených dveří, náborová setkání dobrovolníků).

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Senioři
  • Aktivní stárnutí

- Mládež – mladí od 15 let se mohou stát dobrovolníky, dá jim to novou zkušenost a mnohé to také nasměruje k jejich budoucímu povolání. Naučí se komunikovat s lidmi, zařizovat různé věci, domlouvat se a plnit si povinnosti, které z dobrovolnictví vyplívají (pravidelnost, dochvilnost, splnění slibu…)
- Senioři – jak ti, za kterými dobrovolníci dochází, tak ale také senioři, kteří se dobrovolníky chtějí stát.
Zájemci o dobrovolnictví v seniorském věku mohou mít dobrý pocit, že mohou pro společnost něco přinést. Navazují nové vztahy, jsou aktivní, iniciativní a vnímají svou smysluplnost. Aktivně se zapojují do plánování aktivit v domově i výletů mimo zařízení.
Senioři v domovech pro seniory vnímají dobrovolníky jako své přátele, těší se na ně, těší se na společně prožité chvíle. Často jsou dobrovolníci lidé, kteří seniora aktivizují, vnáší mu novou energii do života, naplňují potřebu sociálních kontaktů.

Klíčové aktivity

Nábor nových dobrovolníků – prezentace o dobrovolnictví ve školách a při veřejných akcích.
Školení a příprava nových dobrovolníků – dvě setkání s koordinátorem dobrovolníků zaměřená na možnosti dobrovolnictví na Zlínsku, motivaci k dobrovolnictví, náplň dobrovolnictví, metodiku, jak pracovat se seniory, nastínění krizových situací a jejich řešení.
První návštěva v zařízení – seznámení se s chodem domova pro seniory, s klienty i zaměstnanci. Vytvoření plánu návštěv, propojení dobrovolníka s klientem.
Supervizní setkání – setkání všech dobrovolníků z daného zařízení s kontaktní osobou (osoba zodpovědná za dobrovolníky v daném zařízení), koordinátorem dobrovolníků a supervizorem. Dobrovolníci mají možnost otevřít různá témata, která se s dobrovolnictvím pojí. Je to prostor pro vzájemné setkání se, sdílení, plánování společných aktivit. Dobrovolníci mohou přinášet podněty ke zkvalitnění služeb, náměty na další spolupráci atp.

Harmonogram

Všechny klíčové aktivity projektu popsané výše probíhají celoročně dle poptávky dobrovolníků a přijímajících zařízení.
Nábor dobrovolníků ve školách probíhá většinou na podzim, kdy si studenti plánují svůj školní rok a mají tak více prostoru se do dobrovolnictví zapojit.

Rozpočet

Provozní náklady 7 000
Nemateriální náklady 23 000
Osobní náklady 20 000
Podrobný rozpočet viz příloha.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).