Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Neslýchaně zábavný večer

9. místo ( 5 %)

Chceme seznámit veřejnost, politiky, úředníky, personál v nemocnicích, zaměstnavatele apod. s problémy a údělem osob se sluchovým postižením, denně překonávat překážky, které jsou pro lidi bez handicapu samozřejmostí. Současná situace v kulturní oblasti s takovým typem znevýhodnění návštěvníků většinou bohužel nepočítá, což přispívá k vyčleňování osob se sluchovým postižením (často i jejich partnerů a blízkých) z většinového společenského a kulturního života.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Cíle projektu

- Cílem je zprostředkovat kulturní zážitek osobám se sluchovým postižením, jejím rodinným příslušníkům a široké veřejnosti. Dojde tak k propojení dvou světů, což významně napomáhá osvětě.
- Jen v okrese Kroměříž evidujeme za rok 2022-2023 přibližně 400 osob se sluchovým postižením. Kapacita sálu DK je cca 590 míst. Cílem tedy je, aby se zúčastnilo NZV alespoň 30 % ze 400 osob se sluchovým postižením. Pozitivní dosah akce je ale mnohem větší.
- Pořádání NZV je plně v souladu s posláním naší obecně prospěšné společnosti a odpovídá deklarované snaze o osvětu problémů, které sluchové postižení přináší.
- Organizace disponuje dostatečnou kapacitou pro zajištění této akce. Vzhledem k tomu, že se jedná již o 9. ročník, tak máme bohaté zkušenosti a dokážeme reagovat na případné problémy.
- Projekt bude realizován víceméně od ledna 2024 do září 2024. V těchto měsících budou probíhat dílčí kroky pro zajištění akce (popsáno v harmonogramu) a vše vyvrcholí v pátek 20. 9. 2024 samotným „neslýchaným“ večerem.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Kultura

Neslýchaně zábavné večery jsou určeny všem, kteří o akci projeví zájem. Nestavíme bariéry a hranice. Akce dokáže nabídnout neslýchanou zábavu opravdu každému! Handicapované osoby si ji užijí díky zajištěné bezbariérovosti vůči sluchovému postižení.

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu se dají shrnout do dvou fází. První je fáze přípravy NZV, kdy tvoříme samotný program a oslovujeme vystupující. Následně pracujeme na propagaci akce a jejím zviditelnění. Druhá fáze projektu spočívá v jeho samotné realizaci. Je to pro nás den, kdy se koncert pořádá. Tedy takový „Den D“. Dolaďují se poslední detaily a připravujeme se na příjezd hostů. Je to pro nás vyvrcholení několika měsíční práce.

Harmonogram

Leden 2024 – tvorba programu NZV, vytvoření seznamu potencionálních vystupujících.
Únor 2024 – duben 2024 – oslovení vystupujících s nabídkou na spolupráci. Buď přímo s umělcem, nebo přes spolupracující agenturu. Uzavírání smluv o uměleckém vystoupení. Oslovení sponzorů s žádostí o podporu akce.
Duben 2024 – červen 2024 – tvorba propagačních materiálů a reklamy. Spuštění reklamní kampaně na NZV.
Červenec – zahájení prodeje vstupenek na NZV. Komunikace s umělci ve věci nácviku uměleckého tlumočení písní do ZJ.
Srpen 2024 – září 2024 – Jde se do finále! Řešení specifických požadavků vystupujících, tvorba scénáře. Dokončuje se nácvik uměleckého tlumočení písní do ZJ.
20. 9. 2024 – den konání Neslýchaně zábavného večera!

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu je plánován ve výši 320 000,- Kč
Osobní náklady – 0,- Kč
Materiální náklady – 0,- Kč
Zařízení a vybavení – 0,- Kč
Služby
– nájem sálu Domu kultury – 30 000,- Kč
– honoráře umělcům - 230 000,- Kč (jedná se o obvyklou částku za 4-5 vystupujících. Vždy se snažíme vyjednat co nejnižší honorář jako podporu této akce)
- nákup služeb přepisovatele mluveného slova, tlumočníků ZJ a uměleckých tlumočníků ZJ – 25 000,- Kč
- propagace akce – 15 000,- Kč
- zajištění pohoštění – 20 000,- Kč

Požadovaná finanční podpora od donátorů Burzy filantropie – 50 000,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Požadovaná finanční podpora od donátorů Burzy filantropie – 50 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).