Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Nevídané tvoření

6. místo ( 8 %)

Cílem projektu nevídané tvoření je umožnit zrakově postiženým návrat do běžných aktivit vyplňujících volný čas, ke svým zálibám a koníčkům, které jim zrakové postižení znemožnilo, a rádi by se k nim vrátili. Za asistence a s dopomocí našich pracovníků mají tak klienti možnost seberealizace, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, učit se nové věci, příležitost umělecky vyjádřit svou osobitost, své pocity a nálady, trénovat ostatní smysly kompenzující ztrátu zraku – např. hmat.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Cíle projektu

Kreativní tvoření je pravidelná aktivita, která se koná vždy jednou či dvakrát za měsíc v naší klubovně. V současné době se jí účastní 10 až 15 klientů z řad těžce zrakově postižených (nevidomí, slabozrací a senioři). Rádi bychom tuto činnost vyvíjeli nadále i v roce 2024. Za pomoci sociálních pracovníků a odborných lektorů chceme klientům nabídnout a zprostředkovat klientům širokou škálu tvořivé činnosti (pletení košíků, práce s pedigem, pískování, výroba šperků, svíček, mýdel, dekorací z různých materiálů, aj.), seznamovat je s novými uměleckými technikami (dekupáž, macramé, drhání, aj.), umožnit práci s rozmanitými materiály a v přátelském kolektivu se radovat z výsledků své samostatně odvedené práce.
Program jednotlivých setkání vychází vždy z přání a zájmů uživatelů a je odsouhlasen členy Oblastní rady.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři

Cílovou skupinou projektu jsou těžce zrakově postižení, nevidomí (ať už nevidomí od narození nebo osleplí v průběhu života) a senioři, kteří se potýkají se zhoršením zraku v důsledku vyššího věku nebo nepříznivého zdravotního stavu.
Jedná se o skupinu lidí, která je často v důsledku svého zrakového handicapu izolovaná, nesamostatná a odkázaná na pomoc druhých. Na překážky naráží jak v běžném životě, tak právě při trávení svého volného času. Díky dopomoci a asistenci jsou však tito lidé schopni vrátit se ke svým koníčkům a zálibám.

Klíčové aktivity

Nákup materiálu na jednotlivé schůzky kreativního tvoření.
Oslovení odborných lektorů a dohodnutí podmínek spolupráce.
Zajištění kancelářských potřeb pro tisk Informátoru (bezplatný měsíční časopis, který informuje klienty o připravovaných akcích na následující měsíc).
Telefonický kontakt s uživateli (dotazy, připomínky, aj.)

Harmonogram

Leden až prosinec 2024 – pravidelný nákup potřeb na zajištění realizace projektu kreativního tvoření pro nevidomé a slabozraké. Prostředky budou pořizovány vždy v dostatečném časovém předstihu. Termíny jednotlivých setkání budou uvedeny v informačním měsíčníku, který je pravidelně distribuován klientům.

Rozpočet

viz. samostatná příloha

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 tis. – viz. rozpočet

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).