Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Nová zahrada a prostory pro děti, maminky i babičky

Cílem projektu je dobudovat zahradu a prostory již provozovaného komunitního centra tak, aby byly rozšířeny možnosti a zkvalitněny služby při realizaci různých komunitních aktivit a trávení volného času místní komunity.
Na zahradě centra instalujeme nové prolézačky a altán, v přilehlém přístřešku umístíme malou kuchyňskou linku pro přípravu drobného občerstvení.
V prostorách vyměníme dožilý koberec a nábytek.
Všechny práce spojené s projektem bude provádět místní komunita svépomocí.

Sbor Jednoty bratrské v Chocni

Cíle projektu

Cílem projektu je dobudovat zahradu komunitního centra tak, aby byly rozšířeny možnosti při realizaci různých komunitních aktivit a trávení volného času místní komunity.
V roce 2015 byl zakoupen objekt se zahradou, do roku 2017 byl rekonstruován a přistavěn tak, aby sloužil komunitnímu centru při Jednotě bratrské v Chocni. V centru probíhá mnoho různých aktivit Rodinné centrum Beránek, Seniorský klub Čipera, setkání mládeže, deskové hry, kluby pro děti a podobně. Prostory centra využívají také další organizace (MAS Nad orlicí o.p.s., Klub invalidů, CČSH a podobně.)
Na zahradě centra jsou v současné době umístěny dětská prolézačky, které jsou již na konci své životnosti, ty chceme nahradit novými a bezpečnými prvky. Dále u prolézaček chceme vybudovat altán, kde by rodiče či senioři mohli odpočívat a komunikovat, Altán bude sloužit také jako zázemí k při grilování nebo pořádání akcí na zahradě apod. V blízkém již zhotoveném přístřešku chceme umístit kuchyňskou linku pro přípravu jednoduchého občerstvení.
V prostorách je potřeba vyměnit koberec, umístit přebalovací pult a nahradit dožilý nábytek, který byl původně získán darem.
Všechny práce spojené s projektem bude provádět místní komunita svépomocně.
Věříme, že zlepšením kvality a rozšířením možností využití bude moci naše centrum poskytovat kvalitnější služby místní komunitě.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Senioři
  • Maminky s dětmi

Klíčové aktivity

Přebudování zahrady se bude skládat z následujících prací:
- odstranění nevhodných dřevin a vysázení nových
- vybudování pergoly
- instalace kuchyňské linky
- instalace nových herních prvků dětského hřiště
- pořízení plynového grilu
Renovace vnitřních prostor centra:
- instalace nového koberce do herny
- instalace přebalovacího pultu a pohovek

Slavnostní otevření prostor

Harmonogram

Začátek projektu - říjen 2024
Konec projektu – duben 2025

Rozpočet

materiální náklady:
- pergola 28 000,-
- herní prvky dětského hřiště 30 000,-
- dřeviny 5 000,-
- kuchyňská linka 8 000,-
- zahradní nábytek, 6 000,-
- lavičky 2x 8 000,-
- plynový gril 6 000,-
- přebalovací pult 3 000,-
- koberec 8 000,-
- pohovka 2 ks 12 000,-
Všechny práce spojené s projektem budou provádět dobrovolníci svépomocí.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).