Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

O pěstounské péči, citové deprivaci, pocitu méněcennosti, podpoře a pochopení

Děti z pěstounských rodin potřebují cítit, že mají svou hodnotu, že jsou v něčem úspěšní, potřebují se učit sociálním dovednostem, empatii. Lidé žijící v různých domovech a ústavech potřebují vědět, že nejsou sami, že na ně někdo myslí, že na ně společnost nezapomněla. Naší snahou je propojení těchto dvou skupin s možností vzájemné pomoci a pochopení. Chceme naše děti učit empatii a sociálnímu cítění společně s budováním jejich vlastní sebehodnoty a rozvojem dovedností.

POLYGON bezpečí z.s.

Cíle projektu

Pěstounské děti mají díky svému nelehkému začátku problémy se začleněním do společnosti, s komunikací, s empatií. Bojují s pocitem méněcennosti, není pro ně lehké a přirozené budovat kvalitní vztahy, důvěřovat. Nevěří si, a táhnou za sebou těžké batohy se svou minulostí.
Naší snahou je s dětmi na všech uvedených oblastech společně pracovat a pomáhat jim posouvat se dál a dál. Až k jejich plnohodnotnému, smysluplnému, kvalitnímu životu.
Tímto projektem chceme navíc budovat také jejich empatii k okolnímu světu a ukázat jim, že také oni mohou být prospěšní naší společnosti, budování pocitu sounáležitosti, vedení k toleranci, sociální opora. Jde nám o přirozenou terapeutickou práci s dětmi z pěstounských rodin – budování pocitu vlastní hodnoty, smysluplného trávení volného času.
Naší snahou je propojit životy dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči s životy dětí a dospělých žijících v různých domovech či ústavech a vyplnit pár prázdných chvil radostí a pocitem, že na ně někdo myslí.
Děti s našich pěstounských rodin nacvičí krátká vystoupení a vyrábí malé dárky. Společně pak navštívíme několik domovů či ústavů a prožijeme společné odpoledne.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři

Děti a mládež (vyrůstajících v náhradní rodinné péči, řešící psychickou deprivaci) – terapeutické působení přirozenou formou, budování vlastní sebehodnoty, terapie hrou a zážitkem, smysluplné trávení volného času, sounáležitost, empatie
Handicapovaní, senioři, děti a mládež (ústavy, domovy důchodců, dětské domovy) – smysluplné trávení volného času, pocit sounáležitosti.

Klíčové aktivity

1. různá setkání dětí – hudební nácviky, terapie hrou a zážitkem během nácviků a akcí (víkendové setkání, jednodenní setkání)
2. výtvarné a zároveň terapeutické dílny, hra a arteterapie prožitkem (výroba dárečků)
3. různá vystoupení (samostatná případně návazná) spojená s návazným společným programem našich dětí a obyvatel navštěvovaných zařízení.
4. dlouhodobá spolupráce s domovem
5. dlouhodobé působení hudební skupiny POLYGOŇÁCI

Harmonogram

1. setkání dětí z pěstounských rodin za účelem nácviku krátkých vystoupení a za účelem vyrábění malých dárků pro obyvatele navštěvovaných domovů (domovy důchodců, domovy dětí, domovy pro hendikepované spoluobčany)
- jedno víkendové setkání dětí z pěstounských rodin za účelem nácviku vystoupení, vyrábění dárků. V rámci víkendu bude možnost i k hlubší komunikaci s dětmi, a tedy k terapeutickým rozhovorům. (září)
- Zhruba 5 jednodenní setkání dětí, docvičení, a opět výroba dalších dárků. (září, říjen)

2. návštěvy domovů (5 - 7), realizace připravených krátkých programů, dle možností zapojení důchodců do programů, dle možností volný program v domovech dětí a důchodců (stolní hry, malování, společné muzicírování, opékání a podobně, předání dárečků. (říjen, listopad)
3. dle domluvy nabídka vánočního vystoupení skupiny POLYGOŇÁCI (prosinec)
4. dle zájmu možná dlouhodobá spolupráce ve stejném duchu (rok2024)

Rozpočet

Náklady na ubytování a stravu (víkend) je počítáno se spoluúčastí úhrady rodinami dětí. – 20 000,-
Náklady spojené se stravováním, pitným režimem, místem konání, jednodenních setkání 5x (spoluúčast na úhradě rodiny dětí) – 5 000,-
Úhrada cestovních nákladů při přesunech do domovů a na přípravná setkání pro organizátory a dobrovolníky, v případě společných přesunů do domovů i dětí. 7 000,-
Úhrada materiálu a pomůcek na vyrábění 10 000,-
Drobné sladké odměny za soutěže 3 000,-
Celkem 45 000,-

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

45 000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).