Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Rozšíření aktivit klubu Futurama

6. místo ( 4 %)

Hlavní aktivitou projektu je neformální výuka STEM, dle našich zkušeností se nejlépe něco učíme nebo se zlepšujeme, když to sami prakticky děláme. V klubu Futurama si lze osahat či vyrobit jakoukoliv pomůcku či hru dle zájmů a schopností dětí. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti při práci v týmu.

Komunitní škola Traplice, z.s.

Cíle projektu

Celý náš projekt je zaměřen na rozvoj znalostí a kompetencí dětí a mládeže v rámci neformální výuky a mimoškolních aktivit v oblasti STEM. Nedílnou součástí vzdělávacích aktivit je mezigenerační spolupráce dětí a mládeže s lektory z řad seniorů, jak je pro naši činnost zvykem od samotného založení spolku v roce 2014. V týmu neformálních pedagogů máme několik kolegů s dlouholetou praxí v globálních společnostech z USA a Evropy, kteří mají špičkové znalosti v sektoru IT a moderních technologií. Protože v kroužcích využíváme dle našich možností nejmodernější technologie a platformy (mikroelektronika, robotika, 3D tisk, virtuální realita, simulační nástroje a enginy aj,) snažíme se na každý rok zajistit dostatečné finanční prostředky pro výuku.

Naším cílem proto je v roce 2024 navýšit příjmy z fundraisingových aktivit o 20 % oproti roku 2023 a následně rozšířit počet pravidelných účastníků aktivit klubu Futurama v učebně IT a SimuLab alespoň na 30 dětí.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři

Klíčové aktivity

KA1 – rozšíření učebny SimuLab o pracoviště Flight Simulator
KA2 – vybavení pro VR/XR v učebně LabIT
KA3 – spolupráce s donátory a dalšími NNO
KA4 – diseminace projektu

Harmonogram

Začátek projektu 1.5.2024
Ukončení projektu 2.9.2024 (začátek nového školního roku 2024/25)

Realizace projektu zahrnuje především nákup nového vybavení pro učebny, sestavení kokpitu a technického vybavení pro pracoviště Flight Simulator včetně instalace sw Microsoft (jako doplněk pro stávající Racing Simulator) a instalace notebooku pro projekt Technická školka, kde už předškolní děti využívají 3D tiskárnu Průša Mini+.

Rozpočet

Rozpočet projektu činí 100 000 Kč, podrobné členění:

- osobní náklady 10 000 Kč
- materiální náklady 5 000 Kč
- zařízení a vybavení 80 000 Kč
- služby 5 000 Kč

Rozpočet projektu zahrnuje nákup nového vybavení - brýle pro virtuální realitu HTC Vive XR Elite, sestavení kokpitu a technického vybavení pro pracoviště Flight Simulator včetně instalace sw Microsoft (jako doplněk pro stávající Racing Simulator) a nákup 1 ks notebooku pro projekt Technická školka, kde bude pracoviště s 3D tiskárnou Prusa Mini+

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

30 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).