Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Společně rodinám pomůžeme nalézat neobjevené radosti

5. místo ( 8 %)

Vyberte si náš projekt a pomozte rodinám v co nejlepší podpoře jejich dětí s postižením. Díky projektu uspořádáme 5 multioborových setkání odborníků a rodičů s využitím metody TOD k co nejlepšímu nastavení a sladění podpory pro rodinu i pro dítě. Rodiče jsou zahlceni informacemi od různých odborníků, poté nevědí, co je pro jejich dítě to potřebné a jak jej rozvíjet. Díky propojení a setkání odborníků dochází k předání potřebných informací a nastavení nejlepšího plánu podpory pro dítě a rodinu.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

Cíle projektu

Cílem projektu je uspořádat 5 TODů pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v období od 1/9/23 do 30/6/24. Z každého setkání vzejde Plán podpory dítěte a rodiny a ke každému z pěti setkání TOD bude vyhotovena i prezenční listina s podpisy zúčastněných rodičů a odborníků.

Smyslem projektu je snížit stres a vyčerpání rodičů dětí se zdravotním postižením. Rodiče jsou často zmatení a unavení z protichůdných doporučení od odborníků (učitel z MŠ, logoped, neurolog, fyzioterapeut, výživový poradce, poradce RP). Zažívají bezmoc v jejich náročné životní situaci a neví, ke kterým doporučením se přiklonit. TOD pomáhá sjednotit přístup ze strany různých odborníků, ke kterým rodiny dochází, a nastavit jednotnost péče a terapií.

Díky setkání TOD dojde k nalezení nových možností řešení situace. Odborníci mohou navázat spolupráci, vyjasnit si spolu s rodiči názory a postoje na péči, terapie a typy služeb, které rodina využívá.

Zpětné vazby od odborníků k Týmu okolo dítěte:

„Tým okolo dítěte umožňuje to, aby rodiče a členové rodiny cítili, že se jim naslouchá,“ uvádí logopedka Elizabeth Wassall pracující s metodou TOD ve Velké Británii již více než 10 let.

„Ze všeho nejvíc pro mě bylo přínosné, že jsme se tady setkali všichni pohromadě, že se učitelka potkala s logopedkou, s psycholožkou, že jsme si takhle mohli povykládat o synovi. Všichni spolu,“ zpětná vazba k TODu od klientské maminky.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Maminky s dětmi

Projekt je určen pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od narození do 7 let se zdravotním postižením, obtížemi ve vývoji, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, PAS (poruchou autistického spektra), komplikacemi způsobenými předčasným porodem (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).

Konkrétně z něj bude čerpat 5 klientských rodin účastnících se setkání s využitím metody TOD (rodiče, děti, sourozenci, širší rodina). Obohacení ze setkání TOD si odnesou i účastnící se odborníci (okolo 25 osob).

Klíčové aktivity

Uspořádání 5 setkání metodou TOD (Stručné představení metody: https://www.youtube.com/watch?v=VIMFFUV_mes&t=3s):

Odborníci vybraní rodiči se setkají u jednoho stolu spolu s rodiči, klíčovým poradcem rané péče a facilitátorem setkání TOD. Jedná se o nestranného externího odborníka, který řídí diskusi mezi přítomnými. Jeho snahou je udržet účastníky setkání u daného tématu a dát každému možnost sdílet svůj názor v bezpečné atmosféře. Výstupem setkání TOD bude Plán podpory dítěte a rodiny na nejbližší období. Schváleným plánem by se nadále měla řídit rodina i přítomní odborníci.

Průběh Týmu okolo dítěte krok za krokem:
1. Iniciátorem je vždy rodina, která sdělí svůj zájem a téma klíčovému pracovníkovi – poradkyni rané péče.
2. Rodina předá koordinátorce TOD kontakty na odborníky, kteří s dítětem pracují a rodina má zájem se s nimi na setkání vidět.
3. Koordinátorka TOD obvolá odborníky, vysvětlí jim, co je metoda TOD a sezve je na konkrétní den.
4. Na samotném setkání se probírá situace rodiny a odborníci i rodiče sdílí svůj názor a postřehy.
5. Na základě setkání vypracuje poradkyně rané péče Plán podpory dítěte a rodiny na nejbližší období.
6. Schváleným plánem by se měla řídit rodina i odborníci, kteří se setkání účastnili.

Koordinátor TOD musí konkrétně domluvit facilitátora na setkání a komunikovat s ním kvůli podrobnostem (cca 1 hodina). Obvolat všechny odborníky, které si rodina na setkání přeje mít a představit jim metodu TOD, cíle, rodinu a její požadavek…(cca 3 hodiny). Rozeslat všem pozvánky (cca 1 hodina). Připravit a vytisknout potřebnou dokumentaci pro setkání, DPP a prezenci (cca 1 hodina), účast na setkání TOD (3 hodiny). Komunikovat s klíčovým pracovníkem rodiny o setkání (cca 1 hodina). Následně je třeba zaslat všem zúčastněným plán podpory dítěte a rodiny, provést evaluaci (cca 2 hodiny).

Harmonogram

od 1/9/23 do 30/6/24

Rozpočet

Rozpočet vychází celkem na 50 500 Kč (viz příloha rozpočet), od donátorů Burzy filantropie požadujeme pouze 50 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).