Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Stříbrná linka

14. místo ( 2 %)

Naším posláním je pomáhat lidem v seniorském věku s orientací na sociálním trhu. I když český sociální systém nabízí výraznou pomoc potřebným, je velmi složité se v ní zorientovat, nikdo nedokáže udělit komplexní odbornou radu, co za pomoc nabízí státní sociální systém a co soukromý. A to chceme realizací tohoto projektu změnit. Každý z nás chce svým milovaným příbuzným ulehčit v posledních letech života a pomoci, aby byl odchod co nejméně bolestivý a co nejvíce důstojný.

Stříbrná linka, z. s.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

-předcházení sociálního vyloučení seniorů a podpora jejich co nejdelšího setrvání v běžném domácím prostředí,
-aktivní pomoc při řešení situace seniorům, kteří za jakéhokoliv důvodu (nemoc, osamělost, izolace, …) samostatný život vést nemohou,
-zvyšování komplexní informovanosti seniorů a jejich pečujících osob o možnostech využití některých z možných podpor, které nabízí sociální systém ČR,
-individuální přístup ke každému klientovi a maximální zohledňování všech individuálních aspektů klientovy situace,
-osvětové působení na širokou veřejnost o problematice stárnutí a prezentace příkladů dobré praxe v péči o seniory a aktivního stárnutí.

Máme zájem, aby naše služby byly dostupné co možná nejširšímu okruhu osob v seniorském věku a jejich blízkých a proto chceme spolupracovat s orgány místních a krajských samospráv a dalšími aktéry v oblasti práv seniorů a pečujících osob, vyvíjet fundraisingové a crowfundingové aktivity k zajištění finančních prostředků na poskytování našich služeb a na pomoc konkrétním seniorům a jejich rodinám v tíživé životní situaci, účastnit procesů komunitních plánování sociálních a návazných služeb a dalších veřejných osvětových akcí.

Cílová skupina

  • Senioři
  • Aktivní stárnutí
  • Jiné (uveďte níže)

Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří osoby v seniorském věku, které jsou vystaveny působení negativních dopadů životního zlomu, který pro většinu těchto lidí znamená ukončení výdělečné činnosti a odchod do starobního důchodu. Těmto lidem se změní životní rytmus, ztratí či omezí sociální kontakty, zhorší se jejich finanční úroveň a často dochází i ke zhoršení zdravotního stavu.

Jednotlivé projektové aktivity budou určeny taky pečujícím osobám a dalším zájemcům o tuto problematiku, aby dokázali seniorům ve své domácnosti nebo okolí smysluplně pomoci.

Klíčové aktivity

Mezi klíčové aktivity projektu patří:
-Provoz poradny pro seniory a jejich blízké zaměřené na poskytování odborného sociálního poradenství v oblastech podpory ze sociálních a zdravotních systémů, výživy, kompenzačních pomůcek, psychosociální podpory a rodinného fundraisingu. Součástí služby je i doprovázení na jednání s institucemi, pomoc při vyplňování formulářů, sepisování žádostí a zpracování další dokumentace. Naše poradna sídlí ve 3. patře Zlínské polikliniky. Prostory budovy i samotné poradny jsou bezbariérové, Služby poradny jsou poskytovány ambulantní (v prostorách poradny) a terénní (v místě bydliště klienta či formou doprovodu na instituce) formou.
-Realizace programu prevence stárnutí- v současné době nabízíme klientům certifikované testování kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba), odhalení úzkosti, zhodnocení nálady a změny schopností seniora. Do budoucna plánujeme pořádat skupinové setkávání zaměřené na aktivní a smysluplné využití volného času, jejichž součástí budou činnosti zaměřené např. na trénování paměti nebo udržování motorických funkcí.
-Osvětová činnost podporující pozitivní stárnutí a zároveň působící jako prevence negativních dopadů stárnutí- budeme pořádat vlastní osvětové akce i se budeme účastnit dalších veřejných akcí.

Harmonogram

Provoz poradny byl zahájen v březnu letošního roku ve zkušebním provozu. Aktuálně probíhá proces registrace sociální služby, který by měl být dokončen do poloviny měsíce května. Předpokládáme, že pro letošní rok budeme poskytovat služby individuální formou a od nového roku bychom dle zájmu rádi nabídli i skupinové aktivity.

Rozpočet

-Ostatní osobní náklady – dohody o provedení práce 20 000,- Kč. Jedná se o odměny poradenských pracovníků a pracovníků zajišťujících administraci služby.
-Nájemné prostor poradny- 10 000,- Kč
-Edukační a rehabilitační pomůcky pro práci s klienty- 10 000,- Kč
-Kancelářské potřeby- 5 000,- Kč
-Telefony, internet- 5 000,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).