Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

V dobrém i zlém.

13. místo ( 2 %)

Projekt nabídne dva víkendové programy pro mladé páry, které spolu chtějí dlouhodobě žít. Od zkušených manželských párů se dozví v čem jsou rozdílní, jak spolu vhodně komunikovat a řešit konflikty a naplňovat si potřeby. Součástí programu jsou přednášky, workshopy v malých skupinkách i komunikace přímo v páru. Mladí lidé, kteří dnes často vyrůstají v neúplných rodinách, tak získají cenné podněty do společného života a mají větší šanci, že se jim spolu podaří překonat krize, které určitě přijdou.

Centrum pro rodinu Zlín z.s.

Cíle projektu

Projekt počítá s realizací dvou víkendových programů. Každý je určen pro 9 párů (celkem tedy pro 18 párů), uskuteční se na podzim r. 2023 a na jaře r. 2024. Program obsahuje vždy 4 hodinové přednášky s tématy: Já a moje rodina (pohled na naše původní rodiny, s čím do vztahu přicházíme, co je dobré si vykomunikovat), Rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace (rozdílnost v různých oblastech, zásady dobré komunikace a naslouchání, řešení konfliktů), Naplňování potřeb, sexualita (potřeby muže a ženy, důležitost jejich naplňování, intimní život) a Priority, pozornosti (Mé/naše životní priority, společné hodnoty, způsoby vyjadřování lásky v každodenním životě). Programy vedou vyškolené manželské páry, které mluví především o svých životních zkušenostech, což je pro mladé velmi obohacující. Na každou přednášku navazuje workshop, kde se páry za přítomnosti moderátora zabývají daným tématem do hloubky, vzájemně se sdílejí a vyplňují pracovní listy. Prostor je také na komunikaci přímo v páru. V mezičasech mají páry prostor na společnou procházku. Vzdělávání mladých párů, které se připravují na manželství, se věnujeme již 30 let. V současnosti, kdy spolu mnoho mladých žije tzv. “na hromádce”, je třeba pečovat i o ně. Programy jsou vedeny interaktivně, s přímým zapojením účastníků. Od párů máme na tyto programy skvělé zpětné vazby. Po absolvování víkendu jsou lépe vybaveni do společného života. Zároveň je jim nabídnuta i další navazující péče (podpůrný rozhovor, poradenství, další kurzy).

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Cílovou skupinou jsou snoubenci a páry, které spolu chtějí dlouhodobě žít a založit rodinu. Díky životním zkušenostem párů žijících v manželství se mladí účastníci dozví, že problémy se nikomu nevyhýbají, ale že je možné je společně překonávat. Záleží na ochotě spolu komunikovat a používat správné nástroje vedoucí k nalezení řešení.

Klíčové aktivity

KA1 - plánování a příprava - určení konkrétních termínů obou víkendů, oslovení přednášejících a moderátorů skupinek, zajištění prostor, cenotvorba, rozpočet, tvorba a tisk propagačních materiálů, vytvoření online přihlášky, komunikace se zájemci a s přihlášenými páry.
KA2 - propagace - oslovení mladých lidí na sociálních sítích, na webových stránkách centra i jiných, navázání komunikace a spolupráce s radnicí, oslovení svatebních salonů ke spolupráci.
KA3 - samotná realizace víkendu - tisk materiálů pro páry, příprava prostor, technické a materiálové zajištění (dataprojektor, notebook, flipchart, papíry, psací potřeby, podložky, jmenovky), příprava občerstvení (káva, čaj, voda, domácí buchta a další drobné občerstvení), komunikace s účastníky a lektory, vytvoření příjemného a bezpečného prostředí (výzdoba, podkresová hudba, pohodlí pro účastníky)..
KA4 - po skončení programu - zpětná vazba od účastníků programu přímo na konci programu, zpětná vazba formou online dotazníku po programu, nabídka navazujících programů (jednotlivé přednášky, pobyty, podpůrný rozhovor, možnost psychologického poradenství, apod.), vyúčtování programů, vyplacení odměn lektorům, zhodnocení, uzavření projektu.

Harmonogram

Zahájení projektu: 1. srpna 2023
Ukončení projektu: 15. května 2024

Předpokládané termíny víkendů: listopad 2023 a duben 2024

KA1 - zahájení projektu, plánování a příprava - srpen až říjen 2023
KA2 - propagace - září a říjen 2023
KA3 - samotná realizace víkendů - listopad 2023 a duben 2024
KA4 - po skončení programu - duben a květen 2024

Rozpočet

Rozpočet projektu - dvou víkendů:

Osobní náklady:
Lektorné 8x přednáška: 8 x 2 500,- = 20 000,-
Moderace 6 workshopů 6x 2000,-/víkend = 12 000,-
Koordinátor programu (příprava a komunikace 20h, plánování 8h, propagace 12h, realizace samotného programu 36h, uzavření projektu 4h). Celkem 80 hodin á 150,- = 12 000,-
Účetní práce: celkem 8h á 300,- = 2400,-
Osobní náklady celkem: 46 400,- za oba víkendy.

Materiálové náklady:
Kancelářský papír 2 balíky 240,-
Papír na flipchart 2 role - 2x 160,- = 320,-
Fixy na flipchart 1 balení 230,-
Výzdoba - svíčky, ubrousky 400,-
Občerstvení (600,- káva, 400,- čaje, 2 000,- suroviny na buchtu a na chlebíčky, ovoce, citrony, cukry, mléko). Celkem 3000,-
Nákup literatury - 4 tematické knihy o vztazích - 4x 350,-, Manželské karty 500,-. Celkem 1900,-.
Složky pro páry 18ks - 180,-
Náplně do tiskárny + tisk 1440,-
Celkem materiálové náklady: 7710,- Kč

Zařízení a vybavení:
Vybavení bude využito stávající, které je k dispozici v Centru pro rodinu (dataprojektor, notebook, flipchart, stoly, židle, nádobí, podložky na psaní, apod.).

Služby:
Náklady na prostory (programy budou probíhat v prostorách Centra pro rodinu Zlín na Jižních Svazích) - náklad 350,-/hod. včetně energií, internetu a úklidu prostor. Tzn. celkem 36 hodin = 12 600,-.

Celkový rozpočet - náklady: 46 400,- + 7 710,- + 12 600,- = 66 710,- Kč.

Požadovaná finanční podpora projektu od donátorů Burzy filantropie:
35 000,- na osobní náklady
5000,- na materiálové náklady
10 000,- na služby

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).