Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Vybavení herny pro Terapii hrou

3. místo ( 11 %)

Terapie hrou je metoda využívající léčebný potenciál hry. Pomáhá dětem ve věku 3 – 10 let z náhradní rodinné péče léčit obtíže, způsobené vývojovým traumatem, a poruchy attachmentu. V herně pro Terapii hrou musí mít dítě k dispozici tři typy hraček - věci z běžného života, prvky pro bezpečné zvládnutí agresivity a pomůcky a prostředky a pomůcky pro tvoření. Projekt nám umožní vybavit hernu pro Terapii hrou tak, aby pomoc dětem formou terapie byla maximálně efektivní.

STROP, z. ú.

Cíle projektu

Cílem projektu je v průběhu 3 měsíců vybavit hernu pro poskytování Terapie hrou, tak aby odpovídala pravidlům Terapie hrou. Dobře vybavená herna vytváří zázemí pro vzájemnou interakci dítěte a terapeuta.
Tento krátkodobý cíl je předpokladem pro dlouhodobý cíl, kterým je poskytování Terapie hrou dětem vyrůstajícím v pěstounské péči, nebo dětem osvojeným.
Terapie zahrnuje minimálně 10 -12 setkání ve frekvenci zpravidla 1x za 14 dní.
Pomocí Terapie hrou se dítě vyrovnává se svými zážitky, zpracovává své příjemné i nepříjemné pocity, zkouší si nové vzorce chování a vstupuje do nových rolí, odhaluje a prozkoumávají své nitro, své potřeby, svá přání a buduje vztah k sobě a ke světu. To vše za pomoci školeného terapeuta.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Děti v náhradní rodinné péči potýkající se s poruchou attachmentu a s psychickou deprivací.
Terapie hrou pomáhá dětem přijmout a zpracovat svou traumatickou minulost. Pozitivní efekt této terapie lze vidět nejen díky tomu, že vymizí symptomy, kvůli kterým byla pomoc vyhledána, ale také ve zlepšení sociálního zařazení dítěte a rozvoji jeho celkového potenciálu.

Klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou je pořízení vybavení a pomůcek herny pro terapeutickou činnost. Jedná se o tři typy pomůcek – věci z běžného života (např. panenky s oblečením, lékařský kufřík, kostýmy, hudební nástroje), hračky umožňující vyjádřit agresivitu (např. boxovací pytel, policejní pouta, meče) a tvořivé hračky a pomůcky (různé druhy barev a papírů, plastelína, malířský stojan). Hračky je třeba umístit do otevřených polic, aby je měly děti na očích a mohly je svobodně používat.

Harmonogram

Nákup pomůcek bude probíhat v období od 1.7. 2023 do 30.9. 2023. Máme připravený konkrétní seznam pomůcek, hraček a nábytku včetně odkazů na internetové obchody, které danou pomůcku nabízí.

Rozpočet

Materiální náklady:

Pomůcky na tvoření................ 5 000 Kč
Pomůcky ke hře - hračky.... 15 000 Kč
Nábytek do herny....................10 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

30 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).