Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Výuková a relaxační zahrada pro žáky s postižením ve Vysokém Mýtě

Ve školním roce 2022/2023 získala naše pobočka školy umístěná ve Vysokém Mýtě v rámci dlouhodobé zápůjčky od Městského úřadu část pozemku o výměře 260 m2 pro účely zřízení školní zahrady. Pozemek těsně přiléhá k budově v části přízemí, kde jsou umístěny třídy. V minulém školním roce jsme měli možnost na tomto pozemku založit základ malé školní zahrady, který bychom rádi rozšířili o ovocné stromy, keře, drobné rostliny a byliny, a především o venkovní učebnu pro naše hendikepované žáky.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ o.p.s.

Cíle projektu

Cílem je vybudovat na prázdné školní zahradě venkovní učebnu pro podporu přímé výuky našich postižených žáků a o relaxační místo a venkovní tělocvičnu. Žáci, zvyklí často pasivně staticky přijímat informace a IT, se budou moci více pohybovat, objevovat a zažívat věci, experimentovat a zapojovat všechny své smysly. Názorná výuka je při vzdělávání žáků s postižením nenahraditelná. Vybavená zahrada znamená zisk přirozeného prostředí pro učení se základním znalostem a dovednostem o růstu a pěstování plodin či životě a chování živočichů a pro názorné vyučování všech předmětů. Žáci si osvojí a zapamatují postupy prací a informace díky vlastní zkušenosti, protože získávání a upevňování vědomostí a návyků prostřednictvím vlastní zkušenosti je pro ně nutností. Vznikne venkovní učebna pro výuku a setkávání, inkluzi, ale i místo k relaxaci a pro další venkovní aktivity družiny. V minulém školním roce získala naše pobočka školy v budově soc. služeb ve Vysokém Mýtě dlouhodobou zápůjčku od MÚ o výměře 260 m2 pro zřízení školní zahrady. Pozemek přímo navazuje na třídy, umístěné v přízemí objektu. Díky podpoře donátorů jsme pozemek oddělili od veřejné zóny živým plotem, ohraničili plůtkem, pořídili a osadili tři vyvýšené záhony a získali sekačku a zahradní set. Naši žáci se tak mohli začít seznamovat se základní prací na zahradě a péčí o vysazené a vyseté rostlinky. Aby mohla školní zahrada sloužit i pro vzdělávání a relaxaci žáků, rádi bychom získali i finance na její dovybavení.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Maminky s dětmi
  • Životní prostředí
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

V průběhu tohoto školního roku 2023/2024 proběhlo plánování dovybavení a zařízení zahrady se žáky, diskuze a konzultace o potřebách, vybavení a zařízení zahrady s pedagogy, ergoterapeutkou, fyzioterapeutkou, speciálními pedagogy.
V dalším školním roce 2024/2025 bude už v rámci projektu výsledek konzultován s odborníkem (Ing. J. Vintera Denivková zahrada), který nám poté pomůže se zpracováním finálního návrhu zahrady. Po objednání materiálu a vybavení zahrady připravíme společně se žáky a jejich rodiči terén a ošetříme akátové dřevo (broušení, nátěry, upevnění) pro výrobu pódia, lavic, branky a tabule. V červnu a v září osadíme zahradu vybranými rostlinami, keři a stromky, aby ji ještě na začátku školního roku mohli naši žáci plně využívat.

Harmonogram

k18. 2. 2024-29. 3. 2024 konzultace návrhu zahrady s odborníkem, podklady pro finální návrh

29. 3. 2024-12. 4. 2024 zpracování finálního návrhu zahrady, duben 2024-květen 2024 objednání materiálu (akátové dřevo)

příprava terénu zahrady a akátového dřeva společně s žáky, rodiči a dobrovolníky (broušení, řezaní, nátěry, upevnění…) (dle počasí)

květen 2024-červen 2024realizace výsadby stromků a rostlin s žáky a rodiči a místní zahradnickou firmou

Rozpočet

uvedeno v příloze č. 4 žádosti

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).