Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Začít znovu

4. místo ( 12 %)

Projekt Začít znovu je zaměřen na zaměstnávání matek v náročné životní situaci, které právě využívají služeb azylového domu pro těhotné matky a matky s dětmi v tísni. Jedná se převážně o samoživitelky s malými dětmi do 7 let.
V rámci projektu je klientkám nabízena možnost zaměstnání formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nabízí se jim možnost vyzkoušet a nacvičit si sladění role matky a zaměstnance a možnost přičinit se vlastní prací na zlepšení své sociální situace.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Cíle projektu

Posláním projektu Začít znovu je zaměstnávání matek - klientek azylového domu formou dohody o provedení práce či dohody o prac. činnosti.
Cílem zaměstnávání klientek je nabídnout jim možnost drobného přivýdělku dle časových možností s ohledem na potřebnou péči o dítě, umožnit práci přímo v areálu azylového domu (bez dojíždění) a tím účinnější řešení sociální, finanční, či dluhové situace. Klientky azylového domu aktuálně pečují o malé děti, jsou v situaci bez rodinného zázemí partnera či původní rodiny. Zajištění hlídání dětí je pro ně problematické, často jsou jedinou pečující osobou. Klientky v projektu „Začít znovu“ získávají pracovní zkušenosti a návyky a tím mají možnost připravit se na budoucí intenzivní zařazení na trhu práce. Zároveň projekt umožňuje nácvik sladění rolí pracovních a rodinných, získání mnoha dovedností (učení se dochvilnosti, respektování pravidel a postupů při práci, nutnost domluvit si hlídání dítěte, dobře vykonávat svěřenou práci, vyplnění elektronického formuláře docházky, sepsání životopisu, apod.). Velká část klientek tyto dovednosti nemohla získat z příkladu svých rodičů, některé žily v sociálně nepříznivém prostředí, anebo jako děti vyrůstaly v dětském domově, kde je získávání běžných návyků pro život problematické.
Zkušenosti s realizací projektu již od roku 2010 ukázaly, že toto zaměstnávání - smysluplné, finančně ohodnocené pracovní nasazení - má pozitivní dopady také na psychické prožívání a motivaci klientek i v jiných oblastech života.

Cílová skupina

  • Maminky s dětmi
  • Jiné (uveďte níže)

Projekt Začít znovu je zaměřen na matky v náročné životní situaci, které z různých důvodů aktuálně využívají služeb azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni. Jedná se převážně o matky samoživitelky s malými dětmi do 7 let.

Klíčové aktivity

Průběh projektu se opakuje s každou konkrétní klientkou:
- dohoda o zaměstnání, o možnostech, podepsání Dohody o provedení práce (s koordinátorkou projektu)
- vyplnění osobního dotazníku, proškolení v BOZP a PO
- seznámení s pravidly (dochvilnost, nutnost domluvit si hlídání dítěte/dětí) a pracovními povinnostmi (názorná ukázka, doprovod kontaktní pracovnice)
- samotný výkon práce dle zadání koordinátorky projektu
- měsíční hodnocení kvality práce i pracovních postojů, doporučení ke zlepšení - zpětná vazba
- měsíční vyplňování elektronické docházky a odevzdání v termínu (pravidelně)
- převzetí odměny za práci v uplynulém měsíci (v hotovosti)
- ukončení dohody, zhodnocení.
Průběžně je vedena potřebná administrativa, kterou zpracovává kontaktní pracovnice.

Harmonogram

Projekt je realizován každoročně od roku 2010, probíhá vždy po dobu kalendářního roku. Klientky jsou zaměstnávány průběžně, minimální doba práce je stanovena 3 x týdně po dobu 1 hodiny, dále pravidelně každý týden ve čtvrtek probíhá společná práce všech klientek zapojených do projektu (z toho jednou za čtrnáct dnů se klientky v rámci tohoto projektu podílí také na realizaci společného oběda v azylovém domě). Vše se odvíjí od potřeb malých dětí. Pokud má klientka možnosti, může pracovat i více hodin týdně.

Rozpočet

Náklady projektu tvoří především osobní náklady na úhradu odměn z dohod klientkám, částečně koordinátorky projektu.

- osobní náklady = 75 000 Kč
- materiálové náklady (nářadí pro práci klientek, nábytek do místnosti, počítač) = 50 000
- kancelářské potřeby (kancelářský papír, tonery, psací potřeby apod.) = 2 000

Z Burzy filantropie žádáme o příspěvek ve výši 50 000 Kč na osobní náklady – odměny z DPP a DPČ. Případně na vybavení místnosti, kterou klientky využívají pro psaní docházek k projektu (místnost potřebujeme dovybavit počítačem a vhodným nábytkem).
Celkové náklady projektu 127 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Z Burzy filantropie žádáme o příspěvek ve výši 50 000 Kč na osobní náklady – odměny z DPP a DPČ. Případně na vybavení místnosti, kterou klientky využívají pro psaní docházek k projektu (místnost potřebujeme dovybavit počítačem a vhodným nábytkem).

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).