Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zázemí pro děti z lesního klubu

10. místo ( 3 %)

V rámci projektu chceme vytvořit vlastní, bezpečné a, z pohledu výchovy dětí dle konceptu lesních mateřských škol, vyhovující zázemí pro Lesní klub Na Pasece. Za tímto účelem jsme zpracovali projekt a získali dotaci od MŽP, která pokryje velkou část nákladů na realizaci a hledáme další zdroje nutné k dofinancování projektu - spoluúčast (viz. rozpočet). Nové zázemí bude blízko lesa a budou ho tvořit 2 nové zateplené maringotky s kamny určené k celoročnímu užívání a venkovní kryté posezení.

Na Pasece z. s.

Cíle projektu

Naše motto - Přítomností tvoříme budoucnost
Hlavním smyslem naší činnosti je přirozenou cestou vybudovat v dětech dlouhodobý vztah k přírodě, osobní potřebu žít v souladu s přírodou a zajistit tak udržitelný, kvalitní a plnohodnotný život dalším generacím. Každodenní pobyt v lese za každého počasí umožňuje dětem pozorovat a chápat vzájemné souvislosti v přírodě, učí nás přizpůsobit se aktuálním podmínkám a zvládnout i nekomfortní situace. V malé skupině se nám daří rozvíjet v dětech schopnost spolupracovat, respektovat sebe i ty druhé a vzájemně se podpořit.
S - Cílem projektu je proto vybudovat zázemí pro provoz třídy lesního klubu tak, aby bylo umožněno kvalitní a bezpečné vzdělávání a výchova dětí v souladu s výše uvedenými principy.
M - realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, navýšení času pro každodenní aktivity s dětmi a zvýšení kvality vzdělávání díky venkovnímu krytému posezení
A - celý projekt je v souladu s filosofií a dlouhodobou koncepcí spolku Na Pasece, z.s. i jeho zaměstnanců
R - máme zajištěno místo, výrobu maringotek, pomocníky na brigády a 83,33% financí, když se nám podaří zajistit spoluúčast 16,67%, proto hledáme k dofinancování další projekty,
T - nové zázemí chceme vybudovat do konce roku 2023

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3-6let a jejich rodiny. Lesní klub Na Pasece je pro rodiny, které souzní s konceptem vzdělávání dle principů lesních mateřských škol. Těmi jsou:
- respekt - k sobě, k druhým, k přírodě
- každodenní pobyt dětí venku a za každého počasí
- rozvoj kompetencí, které vedou k odolnosti, spolupráci, sociální dovednosti a samostatnosti
Pro mnohé rodiče jsou tyto principy natolik důležité, že v rámci rodinného rozpočtu omezí některé výdaje a upřednostní docházku svých dětí do lesního klubu.

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu:
- fundraising - získávání prostředků k dofinancování projektu
- hledání vhodnějšího pozemku - k realizaci projektu máme zajištěné místo, které splňuje požadované parametry kromě možnosti zajištění svozu dětí MHD do nového zázemí. Nyní poskytujeme svoz dětí z centra Zlína do zázemí i zpět, důvodem je snaha využití ekologičtějšího provozu MHD a rodičům ulehčit finančně i časově
- výroba maringotek - máme zajištěného výrobce, který vyrobí maringotky na míru dle našich potřeb
- vybudování nového zázemí - terénní úpravy pozemku a příprava na umístění maringotek (dle potřeb), přeprava a umístění maringotek, dokončení vnitřních prostor (kamna, skříňky, věšáky na věci dětí, apod.), stavba krytého venkovního posezení, umístění kompostovatelných toalet

Harmonogram

Začátek - 07-09/2022 - příprava projektu, hledání pozemku
- 3.10.2022 - podání žádosti o dotaci na MŽP
- konec března - oznámení o schválení dotace
- průběžně hledání vhodnějšího pozemku
- průběžně hledání dalších zdrojů dofinancování projektu
- 06-08/2023 - výroba maringotek
- 08-11/2023 - výstavba zázemí
= 07-08/2023 - příprava pozemku - terénní úpravy, příprava k umístění maringotek
= 09-10/2023 - umístění maringotek, stavba kompostovacích toalet + dokončovací práce (schody, vnitřní vybavení, hrací prvky - blátivá kuchyňka, domeček z palet, apod.), přeprava dřeva na topení, v případě získání více fin. prostředků - stavba krytého posezení (popř. na jaře 2024)
= 11/2023 - přesunutí lesního klubu do nového zázemí

Rozpočet

Předběžný rozpočet projektu:
450 000Kč - pořízení maringotek
30 000Kč - terénní úpravy, drobné opravy
120 000Kč - pořízení vybavení - kamna včetně komínu, venkovní stolky a lavice
Celkem 600 000Kč
Zdroje financování:
500 000Kč - dotace od MŽP
100 000Kč - povinná spoluúčast - vzhledem k nejistotě získání prostředků máme rozjednáno více projektů:
- 50 000Kč - projekt ČSOB pomáhá regionům
- 50 000Kč - Burza filantropie
- 50 000Kč - kampaň HIT HIT

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50.000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).