Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zvířecí terapie pro klienty Doteku

15. místo ( 1 %)

Dotek z.ú. je organizace podpurující péči v domácím prostředí.
Posláním odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečující osobě a současně zajistit kvalitní péči a podporu osobě, o kterou je pečováno.
Při aktivizaci klientů využíváme prvky nejrůznějších konceptů. V rámci projektu Ježíškova vnoučata nás navštívili canisterapeutičtí psi. Tato aktivita měla u klientů velký úspěch. Rádi bychom díky projektu zafinancovali roční návštěvy psích terapeutů v našem zařízení.

Dotek z.ú.

Cíle projektu

Z projektu budeme hradit návštěvy psích terapeutů v našem zařízení pobytové odlehčovací péče.
Návštěvy budou probíhat 2 x do měsíce. Za rok tedy proběhne 24 návštěv.
Setkání s canisterapeutickými psy má pro klienty pozitivné vliv jak v oblasti psychiky, tak aktivizace pobytu. Klienti při návštěvách zvířat získají nové komunikační témata, přijdou na jiné myšlenky. Procvičí si motoriku při hlazení či česání psů. U imobilních klientů má pozitivní vliv prohřívání např.končetin, kdy jim pes leží u nohou nebo rukou.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Aktivní stárnutí

Cilovou skupinu tvoří senioři, osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením. Odlehčovací službu navštěvují lidé, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Dále mají o pobyt v zařízení zájem klienti, kteří dosud žili ve svém domácím prostředí ale důsledkem úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu potřebují zlepšit svou soběstačnost nebo vyřešit svou nově vzniklou nepříznivou situaci.

Klíčové aktivity

Klíčovými aktivitami projektu jsou:
- komunikace s canis terapeutem a objednávka setkání
- navázání spolupráce
- informování personálu - pro které klientky je canisterapie vhodná, její přínost pro jednotlivé klienty.
- stanovení harmonogramu návštěv
- realizace 24 canisterapeutických setkání v zařízení
- informování o průběhu projektu směrem k veřejnosti - tiskové zprávy do regionálních periodik, informace na webech a sociálních sítích

Harmonogram

Projekt začneme ralizovat 7/2023, ukončení projektu plánujeme 7/2024.
Průběh projektu viz klíčové aktivity projektu.

Rozpočet

Odměna za canisterapii včetně cestovného a konzultací s personálem - 24 x 1500,- = 36.000,-
Odměny pro psí terapeuty - pamlsky, piškoty aj. = 3.000,-

Celkem tedy 39.000,-

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

39.000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).