Úvod Burza 2019 Přihlašovací formulář

PŘIHLÁŠENÍ PROJEKTU DO BF V Českých Budějovicích 2019

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace působící v SO ORP České Budějovice.

Než začnete s vyplňováním formuláře, prostudujte si prosím pravidla Burzy filantropie, které naleznete v sekci O BURZE http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/o-burze/pravidla/

Pozor - pro přijetí projektu do Burzy filantropie je nutné absolvovat individuální konzultaci, na kterou se můžete přihlásit prostřednictvím odkazu  http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2019/pripravne-seminare-2019/

Pro přihlášení projektu do Burzy filantropie 2019 vyplňte prosím elektronický formulář a to nejpozději do 31. 7. 2019 do 23:59 hodin. Po kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude automaticky viditelný pracovníkům DIALOGU CB, kteří Vám poté e-mailem potvrdí jeho přijetí. Před odesláním si prosím formulář pečlivě zkontrolujte. 

Podání je možné pouze elektronicky pomocí online formuláře!

Před odesláním prosím také vyplňte a podepište i formulář Čestného prohlášení k zapojení do Burzy filantropie, který připojíte do přílohy k Vašemu projektu. 

Po uzavření přihlašování projektů vybere komise složená ze zástupců veřejného a soukromého sektoru 3-5 projektů neziskových organizací, které budou moci své projekty veřejně prezentovat na samotné Burze filantropie, která se bude konat dne 14. 11. 2019. 

O projektech bude možné také hlasovat, prostřednictvím internetových stránek http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/, a to v termínu od 14. 8. 2019 od 12:00 do          21. 9. 2019 do 12:00 hodin. Na základě veřejného hlasování postoupí do finále každé Burzy filantropie projekt s největším počtem hlasů.

(Pro přihlášení do ostré Burzy filantropie 2019 je níže ke stažení také klasický formulář pro přípravu projektu - podání je možné pouze elektronicky pomocí online formuláře!)

Přihlašovací formulář

  • Organizace
   • Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků...(max. 800 znaků vč. mezer)
   • (sídlo)
  • Projekt
   • Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory. (max. 500 znaků vč. mezer)
   • (max. 1500 znaků vč. mezer)
   • Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce apod.
    (max. 300 znaků vč. mezer)
   • Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.
   • Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat dosažených výstupů projektu.
   • (max. 2000 znaků vč. mezer)
   • Začátek a konec projektu, další informace k průběhu.
   • podrobné členění:
    - osobní náklady
    - materiální náklady
    - zařízení a vybavení
    - služby
    - lektoři, cestovné, apod.
    = požadovaná finanční podpora projektu od donátorů Burzy filantropie celkem (max. 50 000 Kč)
   • Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.
    Uveďte prosím stav jednání – např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace, apod.
    Uveďte další konkrétní sponzory.
   • (např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale slevu na dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)
   • Co nabídnete donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti, počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich internetových stránek.
   • (např. společné akce, vzdělávání, osvěta). Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být kreativní.
   • Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu?
   • Vložte podepsaný scan čestného prohlášení.
    Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Vložte prosím logo své organizace v jpg, png nebo pdf souboru. Logo bude umístěné na webu Burzy filantropie u Vašeho projektu.
    Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Volitelná příloha pro např. dokument s rozpočtem, apod.
    Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB

    Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly Burzy filantropie, které naleznete zde: http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/o-burze/pravidla/
 • Na velikosti znaků nezáleží

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie