Úvod Minulé ročníky 2012 okres Ústí nad Orlicí

Burza filantropie - Ústí nad Orlicí 2012

 

225 000 Kč

celková hodnota darů

 

5

podpořených projektů

 

Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí

Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2012

Cílem projektu je zajistit nepřetržitý celoroční provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2012 a takto umožnit lidem z Pardubického kraje využívat služeb telefonické krizové pomoci, která je určena k poskytování telefonického kontaktu za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Aby bylo zachováno povědomí veřejnosti o službě a byla nadále zabezpečována její kvalita, jsou součástí projektu také aktivity, které zabezpečují propagaci služby, vzdělávání pracovníků.

Občanské sdružení CEMA Žamberk

S CEMOU pro radost

Na námi pořádané akce hledáme partnery, kteří nám pomohou s materiální a finanční podporou, na základě které budou prostřednictvím reklamy podporováni z naší strany. Chceme partnery, kteří by na základě vzájemné podpory šli „S CEMOU pro radost"

ČSOP - Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Voliéra pro orly skalní

Jedním z cílů naší organizace, který zůstal ležet na bedrech naší organizace je zbudování voliéry pod centrální budovou pro orly skalní. Vlastní voliéra bude zbudována z betonových prahů, sloupů, nosných lan, které budou přetaženy sítí. Nákres voliéry najdete na: www.pasicka.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Teplo pod střechu

Investiční projekt zaměřený na zateplení budovy.

Péče o duševní zdraví - region Pardubice

Zvýšení mobility terénního týmu na Orlickoústecku

Cílem projektu je zvýšit dostupnost a mobilitu služeb terénního sociálního týmu služeb pro duševně nemocné lidi v okrese Ústí nad Orlicí.

Další přihlášené projekty

CEDR Pardubice o. p. s.

Cesta k integraci

Vytvořit bezpečné prostředí osobám s duševním onemocněním pro získávání znalostí a dovedností uplatnitelných při návratu na trh práce.

Bacrie o. s.

Domov Lovců

Cílem projektu je opravit po zimě zničené obydlí lovců a celkově dotvořit tábořiště lovců a sběračů tak, aby poskytlo ideální prostředí pro zážitkové i vzdělávací programy pro děti, mládež i turistické návštěvníky.

SKP centrum, o. p. s.

Hudební tvorbou k našemu lepšímu já

Cílem nákupu hudebních nástrojů a nahrávacího studia je nazkoušení alespoň osmi písní na hudebních nástrojích a následného veřejného vystoupení.

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

Informační webový portál pro osoby se zdravotním postižením se specializací na Pardubický kraj

Vytvořit na internetu webový portál pro osoby se zdravotním postižením žijících v Pardubickém kraji, které tak získají snadnější přístup k informacím a možnost odpovědněji se rozhodovat. Lepší dostupnost informací pak povede ke zvýšení kvality jejich života.

Fond ohrožených dětí, pobočka Pardubice

Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionech Pardubice

Obecný cíl Pobočky FOD: zlepšení situace dětí a jejich rodin.

Občanské sdružení Poruchy autistického spektra

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením

Hlavním cílem je umožnit rodinám, které pečují o dítě s postižením, zúčastnit se spolu s asistenty-dobrovolníky pobytu.

Mateřské centrum Kamínek

Školní léta nekončí 2013

Podpora aktivního stárnutí. Umožnit seniorům vzdělávání v oblasti cizích jazyků a PC gramotnosti. Podpora mezigenerační solidarity a komunikace.

Rodinné centrum Dětský svět

Sportovní hry pro děti s poruchou autistického spektra

Rodinné centrum poskytuje jako jediná organizace v Lanškrouně komplexní volnočasové aktivity pro děti předškolního věku. Chtěli bychom vytvořit aktivitu pro děti s poruchami autistického spektra (dále jen PAS), které kvůli své poruše a častému nevhodnému či problémovému chování nemají možnost jakoukoli volnočasovou aktivitu navštěvovat.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie