Úvod Minulé ročníky 2015 okres Ústí nad Orlicí

Burza filantropie - Ústí nad Orlicí 2015

349 500 Kč

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

13

podpořených projektů

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Hlasujte pro projekt

 • Sovnakune čhave - Zlaté děti

  10. místo
  1,0 %
  V průběhu letošního roku se Světélko o.s. zaměřilo, mimo hlavní cíl práce s předškoláky a mladšími žáky, na speciální romské aktivity pro naší odrostlou romskou mládež a byl založen taneční a pěvecký soubor Sovnakune čhave. Díky spolupráci s nízkoprahovým centrem Emko a za velké podpory města Vysokého Mýta docházíme 1x týdně do prostor, kde využíváme aparaturu a vybavení výše uvedeného centra pro nácvik našeho tanečního a pěveckého souboru.
 • Stante se pěstouny - děti potřebují vyrůstat v rodině !

  11. místo
  0,3 %
  V Pardubickém kraji chybí dostatek dlouhodobých pěstounů. Zároveň míra informovanosti široké veřejnosti o možnosti stát se pěstounem je stále nízká. Dostatečný počet kvalitně připravených pěstounů je přitom hned po dobré podpoře vlastních rodin jednou ze zásadních podmínek pro změnu systému péče o ohrožené děti. Projekt svou podstatou navazuje na kampaně, které se Amalthea snaží realizovat již od roku 2010.
 • Chlapská dílna

  2. místo
  30,1 %
  Muži mají potřebu tvořit, budovat, zabezpečovat. Bohužel, více než polovina mužů vyrůstá bez táty a jejich praktické znalosti končí u smontování poličky z Ikea. Potřebují ponk se sklíčidlem, vrtačku, cirkulárku, svářečku, pájku, motorovou pilu, bourací kladivo. Muž by měl zasadit strom, zplodit syna a postavit dům. A to poslední nám často není dopřáno. Tento projekt pro kluky a muže vytváří dílnu a kurzy. Zkušenější předávají mladším své zkušenosti, učí je dovednostem potřebným v domácnosti.
 • Bylinková přírodní zahrada

  12. místo
  0,2 %
  Šťastný domov, chce vybudovat bylinkovou přírodní zahradu, která bude navazovat na naučnou stezku v Líšnici. Zapojíme veřejnost, rodiny, požádáme je o spolupráci. Bylinkové zahrady jsou oázy pro rostliny, živočichy i člověka. Tady se všichni setkávají a cítí dobře, protože se tu pracuje v souladu s přírodou. Nenásilnou formou dochází k integraci postižených, k setkávání, zorganizujeme semináře-co se dá uvařit, jak se co zpracovává, pracovní terapie-jak pěstovat bylinky, jak se pečuje o zahradu.
 • Průvodce k samostatnosti

  5. místo
  5,8 %
  Při nalezení práce nastává pro naše uživatelé náročné období, musí se zorientovat na novém pracovišti, naučit všechny potřebné činnosti, navázat mezilidské vztahy. Ve všech těchto krocích mu může pomoci pracovní asistent. Asistence je „šitá na míru“ každému uživateli tak, aby míra podpory byla v souladu s jeho schopnostmi a dovednostmi. Intenzita podpory je postupně snižována, cílen je její ukončení. Díky projektu bude moci být asistence poskytnuta v potřebném rozsahu většímu počtu uživatelů.
 • Skříně vestavěné, prostory rozčleněné, rodiny v Rose spokojené

  8. místo
  2,7 %
  Pořízením vestavěných skříní bychom chtěli lépe rozčlenit prostor herny v rodinném centru, kdy by takto vznikly dva celky, z nichž jeden by byl využíván jako herna a druhý by byl určen pro pořádání besed, seminářů, divadelních představení, cvičení pro děti i rodiče. Samotné skříně by pak sloužily k ukládání hraček (ze strany herny) a z druhé strany – na cvičební pomůcky, potřeby pro výtvarné a keramické dílny, kostýmy i maňásky a loutky pro divadélka.
 • Prevence bez hranic

  4. místo
  6,9 %
  Projekt PREVENCE BEZ HRANIC je pro nás příležitostí, jak našim klientům zprostředkovat reálný náhled na možné následky, které s sebou přináší rizikové chování, a to nenásilnou, přirozenou a zejména zážitkovou formou. Díky bezprostřední zkušenosti a prožitkům „na vlastní kůži“ mohou naši klienti zjistit, jaká opravdová úskalí s sebou rizikové chování nese a zároveň jak se jim vyhnout.
 • Linka důvěry - blíže k Vám

  9. místo
  1,7 %
  Projekt je realizován za účelem poskytnutí informací o poskytované sociální službě, zajímavějším způsobem, než jsou papírové propagační letáky. Smysl projektu spatřujeme v tom, že naše služba poskytuje lidem pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Aby lidé mohli službu využít, musí vědět o její existenci. Papírové letáky nezaujmou tolik, jak by měli a proto bychom chtěli využít i jiné propagační materiály (magnety a propisky).
 • Klub bez klíče - skvělé místo pro volný čas

  3. místo
  11,3 %
  Cílem projektu je podpořit aktivitu dětí/teenagerů ve věku 8-18let, které hledají vhodný způsob trávení svého volného času a vybavit pro ně zahradu a volnočasový klub v Centru pro rodinu jednoduchými přírodními herními prvky a pohybovými a vzdělávacími hrami.
 • Praidentita - Zahoř pro pravěk

  7. místo
  3,3 %
  Najít svojí identitu může být těžší úkol, než se zdá, my však známe jednu z cest, jak poznat sám sebe a pochopit svou úlohu ve světě. Ten recept je poznat minulost člověka! V projektu chceme pracovat s mladými lidmi a skrz experimenty, učení se, tvořivost a společnou práci pochopit, jak jsme se vlastně jako lidstvo dostali k té naší civilizaci. Naše motto zní ,,Kdo zapaluje ostatní, sám musí hořet!“
 • Integrační tábor 2016 českých a ukrajinských dětí s českými předky

  13. místo
  0,2 %
  Tábor je určen pro děti z ukrajinské vesnice Čechohrad, kterou založili čeští emigranti v roce 1869. Tito krajané jsou z většiny původem z okolí České Třebové a Žamberka, místo tábora by tedy mělo symbolický charakter. Děti se celý rok učí česky pod vedením českého učitele vyslaného Domem zahraniční spolupráce. Výlet do Čech je vyvrcholením jejich celoročního úsilí, hlavní motivací a odměnou za jejich snahu. Děti žijí v blízkosti válečného konfliktu a většina z nich je ze sociálně slabších rodin
 • Bod zlomu aneb od dobrovolnictví k profesionalizaci organizace

  1. místo
  32,0 %
  Hlavním cílem projektu je poskytnout organizačnímu týmu dobrovolníků Rodinného centra „Dětský svět“ vybavené technické zázemí, které jim bude oporou a základním kamenem v poskytování služeb, které jsou zaměřené především na prorodinné a volnočasové aktivity, komunitní projekty a služby pro seniory a rodiny s poruchami autistického spektra. Technické zázemí a cílené PR organizace je přechodem od dobrovolnictví k profesionalizaci organizace.
 • Strom života - Lesní klub Letohrad Centrum environmentální výchovy

  6. místo
  4,6 %
  Lesní klub Letohrad je klub, který provozuje Lesní mateřskou školku, kroužky, besedy, přednášky a další volnočasové aktivity pro širokou veřejnost zaměřené na udržitelný rozvoj, ekologii, zdravý životní styl, zahradničení, rozvoj nadání dítěte, rukodělné dílny, aktivity na udržování tradic a zvyků. Lesní klub se podílí na řadě veřejných akcí, které zpestřuje tvořivými dílnami.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie